pishahang
14 مرداد 1401 - 22:19

چین: آمریکا فورا اشتباهات خود در قبال تایوان را رفع کند

یک دیپلمات ارشد چین تاکید کرد آمریکا عامل اصلی بر هم زدن صلح و ثبات جهانی است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد سفارت چین در واشنگتن راهکاری را برای پایان دادن به بحران جدید در روابط میان کشورش و آمریکا مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،خبرگزاری مهریک مقام ارشد سفارت چین در واشنگتنراهکاری را برای پایان دادن به بحران جدید در روابط میان کشورش و آمریکا مطرح کرد.«جینگ کوان» روز جمعه تنها راه برون رفت از بحران در روابط آمریکا و چین که با سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان به اوج خود رسیده، را اصلاح فوری اشتباهات ایالات متحده در مسئله تایوان عنوان کرد. «جینگ کوان» روز جمعه تنها راه برون رفت از بحران در روابط آمریکا و چین که با سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان به اوج خود رسیده، را اصلاح فوری اشتباهات ایالات متحده در مسئله تایوان عنوان کرد.این مقام سفارت چین در آمریکا با اشاره به اقدام امروزکاخ سفید برای ابلاغ اعتراض به سفیر چین درباره اقدامات نظامی پکن، گفت که این ایالات متحده است که صلح و ثبات را تهدید می کند. وی در جمع خبرنگاران تاکید کرد که این طرف آمریکایی است که مشکل ساز است. این مقام سفارت چین در آمریکا با اشاره به اقدام امروزکاخ سفید برای ابلاغ اعتراض به سفیر چین درباره اقدامات نظامی پکن، گفت که این ایالات متحده است که صلح و ثبات را تهدید می کند. وی در جمع خبرنگاران تاکید کرد که این طرف آمریکایی است که مشکل ساز است.جینگ کوان با تاکید به اصلاح فوری اقدامات اشتباه از سوی آمریکا افزود که آمریکا باید با این کار تاثیرات سوء ناشی از سفر پلوسی را از بین ببرد. جینگ کوان با تاکید به اصلاح فوری اقدامات اشتباه از سوی آمریکا افزود که آمریکا باید با این کار تاثیرات سوء ناشی از سفر پلوسی را از بین ببرد.این دیپلمات ارشد چین نسبت به تشدید اقداماتی که سیاست دیرینه ایالات متحده-چین واحد را به خطر می اندازد هشدار داد و گفت که واشنگتن باید از کشاندن روابط چین و آمریکا به مسیر خطرناک درگیری و رویارویی بپرهیزد. این دیپلمات ارشد چین نسبت به تشدید اقداماتی که سیاست دیرینه ایالات متحده-چین واحد را به خطر می اندازد هشدار داد و گفت که واشنگتن باید از کشاندن روابط چین و آمریکا به مسیر خطرناک درگیری و رویارویی بپرهیزد.با سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، تنش های موجود در روابط این کشور با چین به اوج خود رسیده است. چین نانسی پلوسی را به فهرست تحریم های خود افزود و آمریکا نیز به بهانه تشدید حضور نظامی پکن در منطقه تایوان، سفیر چین در واشنگتن را احضار کرد. با سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، تنش های موجود در روابط این کشور با چین به اوج خود رسیده است. چین نانسی پلوسی را به فهرست تحریم های خود افزود و آمریکا نیز به بهانه تشدید حضور نظامی پکن در منطقه تایوان، سفیر چین در واشنگتن را احضار کرد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 537805